Referat af Antenneudvalgsmøde d. 22/03-2012

22. marts 2012

Referat af Antenneudvalgsmøde afholdt torsdag d. 22/03-2012, kl. 19:30 afholdt på 2. på Hørhus Kollegiet (der hvor værelsesnumrene hedder 2XX).   Til stede: Simon – 248 (Hørhus), Michael – 102 (Scandis) Christian – 255 (Hørbrækker, via telefon) og Matias Bjørling (Ekstern konsulent).   Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer.   2) Valg af referent.   3) Status […]

Læs mere

Referat af Netudvalgsmøde 22/03-2012

22. marts 2012

Referat af Netudvalgsmøde afholdt torsdag d. 22/03-2012, kl. 19:30 på 2. på Hørhus Kollegiet (der hvor værelsesnumrene hedder 2XX)   Til stede: Simon – 248 (Hørhus), Michael – 102 (Scandis), Christian – 255 (Hørbrækker, via telefon) og Matias Bjørling (ekstern konsulent) Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer. 2) Valg af referent. 3) Godkendelse af dagsorden. 4) […]

Læs mere

Referat af ordinært, obligatorisk beboermøde i Scandis Boligerne 26/09-2011

26. september 2011

Referat af ordinært, obligatorisk beboermøde i Scandis Boligerne, afholdt mandag d. 26/09-2011, kl. 17 i Scandis festlokale.   Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere og referent. 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012. 4. Indkomne forslag 5. Valg – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. – Valg af suppleanter. 6. Eventuelt.   […]

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 09/05-2011

10. maj 2011

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne, afholdt d. 09/05-2011, kl. 19 i stuens køkken.   Dagsorden:   Valg af referent – Theresa v. 010 Valg af ordstyrer – Heini v. 010   Orientering omkring antennestrategi og budget + vedtagelse af endelig plan Jakob skal snakke med Kurt først omkring det økonomiske, får vi tager nogen […]

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 28/03-2011

30. marts 2011

Referent: Stine Ordstyrer: Jacob Fastelavnsfest aflyst 2 fester om året – budget fra fælleskasse: ca. 3000 årligt Intet nyt fra økonomiudvalg og hjemmeside Der skal findes en ny kasserer inden sommer, da Stine flytter midlertidigt. Etagerepræsentant – Jacob indkalder til køkkenmøde på de aktuelle etager (2. og 3. som ikke er repræsenteret i bestyrelsen) Kvitteringer […]

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hørbrækkerhuset d. 10/2

7. marts 2011

Til stede var: Tina, Line, Heini, Mary, Diego og Andreas Referant: Andreas Vedtagelseaf div. renoveringsforslag: Tilbud om maling af gang og vaskerum i kælder godkendt. Forhåndsgodkendelse af maling af opdelt beboerrum. Tilbud fra Låsepartner om udskiftning af nøglesystem og oprettelse af dørtelefon godkendt – dog skulle tilbudet tilføjes nøgle låse og nøgler (totalt hhv. 175 […]

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 22/02-2011

23. februar 2011

Dagsorden: 1. Valg af referent (Theresa) 2. Valg af ordstyrer (Lene) 3. Valg af ny formand: Enstemmigt vedtaget Jacob – v. 112 (e-mail: hrbak21@gmail.com) 4. Status fra udvalg: Festansvarlig: Jakob – 112 – Fastelavnsfest på bestyrelsen sidst i marts Projekt køkken: Lene – 107 og Kristian – 108. –  ingen på 2. sal, der har […]

Læs mere

Referat af Ekstraordinært beboermøde i Scandis Boligerne d. 20/12-2011

22. februar 2011

Valg af referent: Theresa, v. 010 Valg af ordfører: Ingen 1.       punkt er at udvide bestyrelsesantallet fra 7 til 9 a.       Enstemmigt vedtaget 2.       punkt er at stemme Nadia fra v. 412 og Jacob fra v. 112 ind i bestyrelsen a.       Enstemmigt vedtaget Nadia og Jacob er dermed medlemmer af bestyrelsen Intet under eventuelt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 14/11-2010

16. november 2010

Valg af referent: Theresa – 010 Valg af ordstyrer: Heini – 010 Optagelse af nyt medlem (Nadja – 412 og Jacob – 112), skal gøres ved et ekstraordinært beboermøde. Der skal indkaldes til beboermøde, med 4 ugers varsel. Lene – 107, og Camilla – 015, laver seddel med indkaldelse og får det lagt i Scandis-beboernes […]

Læs mere

Dagsorden for Bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 14/11-2010

16. november 2010

Der indkaldes til bestyrelsesmøde d. 14. nov. 2010. kl. 20.00 i stuens køkken på Scandis Boligerne. Dagsorden: 1. Valg af referent (Theresa) 2. Valg af ordstyrer 3. Optagelse af nyt medlem i bestyrelsen. 1.fordi vi er et lige antal pt. 2. det vil være godt at have nogen med fra andre etager end lige stuen […]

Læs mere